KORTINA_A - PŘEDOKENNÍ ROLETA S VIDITELNÝM BOXEM


KORTINA_B - PODOMÍTKOVÁ PŘEDOKENNÍ ROLETA


Předokenní rolety s přiznaným boxem Předokenní rolety se skrytým boxem

PŘEDOKENNÍ ROLETY JSOU VELICE

OBLÍBENÝM TYPEM STÍNÍCÍ TECHNIKY

V CHLADNÝCH MĚSÍCÍCH JSOU VYNIKAJÍCÍ

OCHRANOU PROTI CHLADU, V LÉTĚ ZASE

CHRÁNÍ PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM. ROLETY

POSKYTUJÍ I OPTIMÁLNÍ ZVUKOVOU IZOLACI.

ZABEZPEČÍ VÁS PROTI VLOUPÁNÍ A PŘED

NEŽÁDOUCÍMI POHLEDY ZVENČÍ.

PŘEDOKENNÍ ROLETY PRO DODATEČNOU

MONTÁŽ - POUŽÍVAJÍ SE PŘEVÁŽNĚ NA JIŽ

HOTOVOU FASÁDU. KOVOVÉ ČÁSTI ROLET

NABÍZÍME V 15 BAREVNÝCH ODSTÍNECH.

PŘEDOKENNÍ ROLETY POD OMÍTKU JSOU

PŘIROZENOU SOUČÁSTÍ STAVBY. TENTO TYP

SE POUŽÍVÁ ZEJMÉNA PRO NOVOSTAVBY

NEBO PŘI ÚPLNÉ REKONSTRUKCI DOMU.

JE TO ŘEŠENÍ KOMFORTNÍ, ALE NÁROČNÉ

NA INSTALACI. 15 BAREVNÝCH ODSTÍNŮ.

MONTÁŽ MŮŽE BÝT PROVEDENA NĚKOLIKA

ZPŮSOBY : OMÍTNUTÍM, UMÍSTĚNÍM DO

SPECIÁLNÍHO PŘEKLADU PRO ROLETOVÝ

Copyright © 2018 JT Motors | prezentační technika. Všechna práva vyhrazena.

SYSTÉM NEBO ZAKRYTÍM FASÁDNÍM

SYSTÉMEM SE ZATEPLENÍM.

PERZIANA_C - VENKOVNÍ ŽALUZIE S LAMELAMI TYPU C


PERZIANA_Z - VENKOVNÍ ŽALUZIE S LAMELAMI TYPU Z


Venkovní žaluzie C80 Venkovní žaluzie Z90

VENKOVNÍ ŽALUZIE S OLEMOVANÝMI C -

LAMELAMI TLOUŠŤKY 0,45 MM A ŠÍŘKY

80 MM. ŽALUZIE CHRÁNÍ PŘED SLUNCEM,

HORKEM A NEŽÁDOUCÍMI POHLEDY. MODEL

MÁ TÉMĚŘ NEHLUČNOU OCHRANU PROTI

VĚTRU A FIXOVÁNÍ ŽEBŘÍČKU OLEMOVANÝM

DĚROVÁNÍM OMEGA, KTERÉ SPOJUJE LAMELY.

OLEMOVÁNÍ CHRÁNÍ TAŽNÉ PÁSKY. ŽALUZIE

JE VEDENA LANKEM NEBO LIŠTAMI A OVLÁDÁ

SE KLIKOU NEBO MOTOREM. ODSTÍNY

KOVOVÝCH ČÁSTÍ ŽALUZIE A HLINÍKOVÝCH

LAMEL - VÝBĚR Z 18 NABÍZENÝCH ODSTÍNŮ.

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY Š.500 X V.350 CM.

VENKOVNÍ ŽALUZIE S OLEMOVANÝMI Z -

LAMELAMI TLOUŠŤKY 0,45 MM A ŠÍŘKY 92

MM. LAMELY MAJÍ TVAR Z A KROMĚ OCHRANY

PŘED SLUNCEM, HORKEM A NEŽÁDOUCÍMI

POHLEDY POSKYTUJÍ OPTIMÁLNÍ ZATEMNĚNÍ

MÍSTNOSTI. PATENTOVANÝ PÁSEK S KLIPY A

NEREZOVÝMI SPONAMI UMOŽŇUJE TVORBU

PŘESNĚ DEFINOVANÉHO BALÍKU, DOKONALÉ

MINIMÁLNÍ VÝŠKU BALÍKU. ODSTÍNY

KOVOVÝCH ČÁSTÍ ŽALUZIE A HLINÍKOVÝCH

LAMEL - VÝBĚR Z 18 NABÍZENÝCH ODSTÍNŮ.

NASKLÁDÁNÍ SMYČEK A TÍM PÁDEM

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY Š.500 X V.350 CM.

VENKOVNÍ ŽALUZIE - Z90 / C80

PŘEDOKENNÍ LAMELOVÉ ROLETY


produkty reference kontakt

jtmotors@seznam.cz